Hizmetler > Demiryolu Taşımacılığı

Birçok açıdan avantaj barındıran demiryolu taşımacılığı her geçen gün ithalat ihracat taşımalarındaki payını arttırmaktadır.

Çevreci,kaynak kullanımı konusunda tasarruflu daha fazla taşıma kapasitesi sunması, hızlı, daha stabil maliyetli ve güvenli olması tercih edilebilirliğini arttıran unsurlardır. Ülkemizde de demiryolu taşımacılığına verilen önem her geçen gün artmaktadır.

IDA demiryolu servisini sağlanan alt yapı imkanlarının gelişmesi paralelinde geliştirmeye devam etmektedir.