İnsan Kaynakları > İnsan Kaynakları Politikamız

İda, başarının ve sürekliliğin, ancak çalışanlarının motivasyonu, şirkete bağlılığı, mesleki bilgi ve donanımı ile elde edilebileceğinin bilincinde bir şirket olarak;

 

  • Çalışanlarının, şirket içerisinde üstlendiği görevi eksiksiz yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını,

  • Çalışanlarının, özgürce fikir ve önerilerini dile getirebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamayı,

  • Cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmadan her bir çalışanının eşit koşullarda ve fırsat eşitliği içinde çalışabilmelerini sağlamayı,

  • Çalışanlarının çeşitli eğitim programları ile hem mesleki hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı,

  • Çalışanların performansını objektif olarak değerlendirip başarısını ödüllendirmeyi,

  • Çalışma saatleri dışında gerçekleştirdiği muhtelif sosyal etkinliklerle çalışanlarının motivasyonunu ve takım ruhunu her zaman üst seviyede tutmayı, insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.