Hizmetler > Karayolu Taşımacılığı


IDA ,alışkın olduğunuz servis anlayışını sizin için karayoluna da taşıyor.

2013 yili itibariyle Ulaştırma Bakanlığı Tarafından verilen R2 belgesine sahip olan IDA, hem komple hem de parsiyel ithalat ihracat karayolu taşımalarınız icin de size servis vermektedir.

Turkiye’nin sahip olduğu konum gereği karayolu taşıması, taşımacılık sektörü açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Avrupa ve Asya’nın birbirine açılan kapısı konumunda olan Türkiye gerek ithalat – ihracat, gerekse Transit geçiş noktası olmaya elverişli konumu gereği karayolu kullanım oranı, toplam ticaretin içinde oldukça yuksek bir orana sahiptir.