İnsan Kaynakları

İda, başarının ve sürekliliğin, ancak çalışanlarının motivasyonu, şirkete bağlılığı, mesleki bilgi ve donanımı ile elde edilebileceğinin bilincinde bir şirket olarak;

Çalışanlarının, şirket içerisinde üstlendiği görevi eksiksiz yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını,
Çalışanlarının, özgürce fikir ve önerilerini dile getirebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamayı,
Cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmadan her bir çalışanının eşit koşullarda ve fırsat eşitliği içinde çalışabilmelerini sağlamayı,
Çalışanlarının çeşitli eğitim programları ile hem mesleki hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı,
Çalışanların performansını objektif olarak değerlendirip başarısını ödüllendirmeyi,
Çalışma saatleri dışında gerçekleştirdiği muhtelif sosyal etkinliklerle çalışanlarının motivasyonunu ve takım ruhunu her zaman üst seviyede tutmayı, insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

“İş başvurularınız yalnızca “İnsan Kaynakları” sekmesi altında dolduracağınız başvuru formu aracılığıyla alınacaktır. Bunun dışında (info adresine veya herhangi başka bir adrese mail gönderilerek veya posta yoluyla gönderim yaparak) yapılan tüm başvurularda gönderilen özgeçmiş veya başvuru formları tarafımızca okunmadan imha edilecektir.” 

Aşağıdaki İnsan Kaynakları Başvuru Formunu doldurarak işbaşvurusunda bulunabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Başvuru Formu